Bộ sưu tập

UNTITLED 2

Ngày đăng: 19/12/2021 - 340 lượt xem

Tên tác phẩm: UNTITLED 2

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Năm sáng tác 2021

Bộ sưu tập