Bộ sưu tập

Rồng Việt

Ngày đăng: 28/10/2021 - 533 lượt xem

Chất liệu: Acrylic
Kích thước: 150 x 100 cm
Năm sáng tác: 2019

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập