Bộ sưu tập

Phong cảnh ở Eo gió, Quy Nhơn Bình Định

Ngày đăng: 24/04/2022 - 674 lượt xem

Kích thước: 70 x 90 cm
Chất liệu: Sơn dầu trên vải
Sáng tác: 2022

 

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập