Bộ sưu tập

OCEAN

Ngày đăng: 01/11/2021 - 430 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập