Bộ sưu tập

NO NAME 226

Ngày đăng: 01/11/2021 - 351 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập