Bộ sưu tập

No name 107

Ngày đăng: 18/10/2021 - 338 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2020

 

 

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập