Bộ sưu tập

Những người kéo lưới ở hồ Yên Sở, Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2021 - 237 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 100 x 80 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập