Bộ sưu tập

Nhà thờ lớn Hà Nội

Ngày đăng: 23/10/2021 - 580 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 100 x 800 cm
Năm sáng tác: 2021

 

 

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập