Bộ sưu tập

Người đàn ông hút tẩu

Ngày đăng: 23/10/2021 - 413 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan.

Kích thước: 120 x 100 cm

Năm sáng tác: 2021

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập