Bộ sưu tập

Mùa xuân dài ở Hà Nội

Ngày đăng: 18/10/2021 - 373 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu
Kích thước: 100 x 80  cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập