Bộ sưu tập

motherly love

Ngày đăng: 21/02/2022 - 411 lượt xem

Tên tác phẩm: Motherly love

Chất liệu: Sơn dầu trên vải  

Kích thước: 120 x100 cm  

Năm sáng tác: 2022

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập