Bộ sưu tập

Một cây cầu nhỏ ở Nhật Bản

Ngày đăng: 03/05/2022 - 345 lượt xem

Kích thước: 90x70 cm,

Chất liệu: Sơn dầu trên vải,

Tác giả: Nguyễn Đại Thắng

Sáng tác: 2.5.2022.

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập