Bộ sưu tập

Morning mist

Ngày đăng: 01/11/2021 - 491 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 100 x 80 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập