Bộ sưu tập

Khởi đầu sự sống

Ngày đăng: 30/10/2021 - 301 lượt xem

Chất liệu: Acrylic
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2019

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập