Bộ sưu tập

Hoa lay ơn ở quán cà phê Lân - Lê Đại Hành

Ngày đăng: 30/10/2021 - 310 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 60 X 90 cm
Năm sáng tác: 2018

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập