Bộ sưu tập

Hà Nội tháng 3 năm 2020

Ngày đăng: 18/10/2021 - 293 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập