Bộ sưu tập

Gió

Ngày đăng: 29/10/2021 - 385 lượt xem

​Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
​Kích thước: 50 x 90 cm
Năm sáng tác: 2021

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập