Bộ sưu tập

GEOMETRY OF SPACE

Ngày đăng: 01/11/2021 - 660 lượt xem

Material: Oil paint on canvas
Dimensions: 120 x 120 cm
Year of composition: 2020
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập