Bộ sưu tập

Earth wall

Ngày đăng: 19/02/2022 - 383 lượt xem

Tên tác phẩm: Earth wall

Chất liệu: Sơn dầu trên vải  

Kích thước: 120x100 cm  

Năm sáng tác: 2022

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập