Tác phẩm mới

Cõi nhân sinh

Ngày đăng: 10/04/2023 - 376 lượt xem

Tên tác phẩm: Cõi nhân sinh

Chất liệu: Sơn dầu trên vải

Kích thước: 200 x 130 cm

Năm sáng tác: 2022

Cuộc sống trên đời này vô thường, vạn vật có sinh ắt có tự diệt, và không hiểu chúng ta cũng như các loài động vật trên đời này tồn tại để làm gì, may mắn thay, trong cuộc đời ngắn ngủi mỗi sinh vật đều có những đấng tối cao để hướng về và là chỗ dựa về tinh thần như Đức Phật hay Chúa Jesus...

Tác phẩm mới
Tác phẩm mới
Tác phẩm mới
Tác phẩm mới
Tác phẩm mới
Tác phẩm mới