Bộ sưu tập

Chùa một cột ở Hà Nội

Ngày đăng: 20/10/2021 - 229 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 100 x 800 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập