Bộ sưu tập

Blue & Blue

Ngày đăng: 22/02/2022 - 491 lượt xem

Tên tác phẩm: Blue & Blue

Chất liệu: Sơn dầu trên vải  

Kích thước: 120 x100 cm  

Năm sáng tác: 2022

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập