Bộ sưu tập

Bão về

Ngày đăng: 01/11/2021 - 341 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu / Oil on canvas
Kích thước: 80 x 60 cm
Năm sáng tác: 2017

Bộ sưu tập