Bộ sưu tập

AT 05 16

Ngày đăng: 18/10/2021 - 412 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 120 x 120 cm
Năm sáng tác: 2020

 

Bộ sưu tập