Bộ sưu tập

Ao thu

Ngày đăng: 09/11/2021 - 336 lượt xem

Chất liệu: Màu trước

Kích thước: 297 x 210 cm

Năm sáng tác: 2021

Bộ sưu tập