Bộ sưu tập

Ấm tetshubin đun củi

Ngày đăng: 18/10/2021 - 383 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 30 x 50 cm
Năm sáng tác: 2019

Bộ sưu tập