Bộ sưu tập

a red line

Ngày đăng: 24/02/2022 - 523 lượt xem

 

Tên tác phẩm: A red line

Chất liệu: Sơn dầu trên vải  

Kích thước: 70 x 90 cm  

Năm sáng tác: 2022

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập