2019 - Khởi - Triển lãm cá nhân của Nguyễn Đại Thắng tại 29 Hàng Bài