Bộ sưu tập

@1

Ngày đăng: 29/10/2021 - 341 lượt xem

Chất liệu: Sơn dầu trên vải toan
Kích thước: 100 x 100 cm
Năm sáng tác: 2020

Bộ sưu tập
Bộ sưu tập
Bộ sưu tập